Foto BABEL GEST

Home »  Galerie »  Foto BABEL GEST

  Credit foto: Maria ȘTEFĂNESCU, Sorin RADU și Augustina IOHAN

  Babel GEST - Deschiderea

  Credit foto: Maria Ștefănescu

  Carmen

  Credit foto: Maria Ștefănescu

  Parada BABEL

  Credit foto: Maria Ștefănescu

  Regele Lear

  Credit foto: Maria Ștefănescu

  Magnifica Ilusione

  Credit foto: Maria Ștefănescu

  Poate... poate

  Credit foto: Maria Ștefănescu

  Aeterna

  Credit foto: Maria Ștefănescu

  Only bones

  Credit foto: Maria Ștefănescu

  Provocari inocente

  Credit foto: Maria Ștefănescu

  Ziua 7 by Augustina Iohan

  Credit foto: Augustina Iohan

  Ziua 8 by Augustina Iohan

  Credit foto: Augustina Iohan

  Ziua 9 by Augustina Iohan

  Credit foto: Augustina Iohan